Tweegesprek in Radboud Magazine

In het nieuwe Radboud Magazine, alumni-blad van de universiteit, staat een tweegesprek met Annemarie Haverkamp en medisch ethicus Evert van Leeuwen. Aanleiding is het boek Dolgelukkig zijn wij, dat dit najaar van Annemarie verscheen. In het gesprek praten schrijfster/moeder en ethicus over de rol van artsen als een ernstig ziek of gehandicapt kind wordt geboren. Ook de vraag ‘wie beslist over wel of niet behandelen’ komt in het interview aan de orde.

Prof.dr. Evert van Leeuwen (1954) is filosoof en als hoogleraar Medische Ethiek werkzaam bij de afdeling Ethiek, Filosofie en Geschiedenis van de Geneeskunde, UMC St Radboud in Nijmegen. Annemarie Haverkamp studeerde Culturele Antropologie aan de Radboud Universiteit.